Køber info

SWEDEN HOUSE INT. BOLIGPORTAL PÅ INERNETTET: ødegårde, torp, jagtejd skovgårde, hestgårde & liebhaver- og ferieboliger. Kontakt os idag.


Vi taler også dansk ring/mail os


(Solgt eller gratis -kontakt os vi er dit ombud i sv vi er ikke et mægler firma)


Vi rådgiver dig med købet eller flytningen til Sverige og har kontakt til salgskanaler når du du har fundet dit drømme fritidshus!


Du har nu undersøgelsespligten. I Sverige er loven udformet således at ejendommen sælges/ overtages som beset. Det betyder at  køber alene har pligt til at undersøge ejdendommen ,hvordan køber vælger dette er meget forskelligt, det afhænger bla af flere forhold som ejd. beliggenhed(udsat for fugt eller skadedyr f.eks. husbok)  ,byggekonstruktionen,alder, ombygget,reperationer, lugten inde i huset,husets standard, er løbende vedligeholdt,byggematerialer.


Det kan være en god ide, men ikke noget krav, hvis man ikke kan få besvaret spørgsmål tilstrækkeligt fra sælger eller mælgeren, at tage en håndværker fra omgangskredsen eller bestill et professionelt skadedyrsfirma som udfærdiger en besiktningsrapport/ tilstandsrapport.


Husk at de fejl og mangler som kunne/burde være opdaget under besigtelsen af køber kan sælger efterfølgende ikke gøres ansvarlig for.


Loven siger at mælgeren skal være upartisk imellem køber og sælger og bla derfor  har ingen pligt til at udføre undersøgelsen på købers regning og intet ansvar for husets salgs stand.


Sælger har oplysningspligt


Sælger har pligt til at oplyse om skjulte fejl ofte fejl ell mangler ved ombygning med f.eks. "byggefusk", eller bygnings konstruktionsfejl ect som han har kendskab til eller som køber ikke havde mulighed for at opdage ved undersøgelsen.


 

Efter købet af drømmeboligen Finansiering & købsomkostninger


Lagfartsomkostninger/skøde: for nuværende 1,5% af købesummen+ ekp. afgift. Nye prioritere(inteckningskostnader) nyepantbreve koster 2% af beløbet + ekp. afgift Disse omkostninger skal betales af køber.

Alle kunder fra Tyskland Schweiz, Östrig, Holland, Belgien, italien , Frankrig, spain betaler document fee 

standard- translation 3000 € incl tax


Priserne gør det ekstra lønsomt at købe bolig i Sverige netop nu idet den lave bolig-rente og svage SEK kronekurs er historisk lav mod den DKK. Invester i Sverige køb din bolig nu. Mange boliger/ fritidshuse er billige og mulighed for at leje ferieboligen ud en del af sæsonen via bureau. En sikker pensionsopsparing med gevinst. Lav risiko når du køber bolig i Sverige- trenden de sidste 20 år har vist en stabil stigning.Forstår du hvad der skrives i en svensk købekontrakt?


Når du køber hus i Sverige findes der udtryk som mægleren og din evt. svenske bankkontakt anvender fx. ord som lagfart, servitut og köpebrev? Her får du en lille vejledning om hvordan kontraktskrivningen går till og hvad du skal  tænke på samt en forklaring på udtryk du måske ikke forstår.


När du har fundet den bolig du vil ha og bestemt dig for at købe et hus, og du og sælgeren er overens om prisen og alle andre vilkår – der skal nu skrives kontrakt.Mægleren tager ansvar for at køberen og sælgeren har diskuteret igennom de forskellige vilkår, som kan behøves for at opfylde begges interesse. For dig som køber har du måske nogle spørgsmål eller forbehold i kontrakten, som gør att du har mulighed for at  hoppe af kontrakten.


Eksempelvis om din finansiering ikke er klar og lånen du søgt ikke bevilges.


Findes det flere køber skal du ikke regne med at sælgeren går med på dine forbehold. Når du fået kontraken, læs igennem det og  er du det mindste i tvivl om noget

spørg mægleren.Nedenstående begreber er ofte nogle som anvendes i en Svensk købeaftale/ kontrakt.


Skovgårde: Köb af skovgårde kan ofte kun ske som privat person og der gives meget själden tilladelse til et udenlandsk firma for ret til köbet


Arrende

Leje af mark-jord at anvendes mod betalling.

 


Fast ejendom

Fast ejendom er ”jord” – tinglyst


 


Köpekontrakt

Skriftlig aftal om køb af et hus.I dette skrives alle vilkår ind såsom pris,udbetaling,overtagelses dato, evt overtagelse af gamla lån,nye lån m m. Underskrives af køber og sælger.(Er en slutseddel)

 


Köpebrev / skøde

Købskontrakt som er underskrevet af både sælger og køber. Brevet angiver købsprisen og er en bekræftelse på at denne  ejendom overtages og samtidig et bevis(kvitto) på at køberen har betalt i enighed med købskontraktet. Det er også med köpebrevet som grund som lagfart søges.

 


Köpeskilling

Den totale pris som betales ved et køb.

 


Handpenning

Køberen betaler udbetaling ved kontraktskrivningen normalt ca 10 % af købesummen Om der findes forbehold deponeres udbetalingen hos mælgeren


 


Lagfartsbevis

Et formelt bevis  kaldet skøde som på hvem, som ejer en ejendom. Det udfærdes af tingsretten/inskrivningsmyndigheten efter att købet er afsluttet med oplysninger om lagaren ejer,købspris m.m

 


Lagfartskostnad(tinglysnings omkostningen) & Överige omkostninger

Stempelskat ër 1,5% af købesummen for private/fysiske personer og 3 % for andelshaver og juridiske personer(firma)+ 825.- i expeditionsafgift(betales af køber)

Div dokumenter udarbejdelse / ansögning af nyt sköde, bankkontakter ect  ( 2400 Euro + tax 25%)

evt. förvärvstillstånd / jordejetilstand myndigheden 4.600 SEK


 


Nyttjanderätt

Indebære at nogen udover ejeren enligt overenskommelse har ret at benytte ejendommen, byggningen eller andet fx jagtretten eller fiskeretten ect..

 


Pantbrev

For at få låne penge till en svensk ejd. /hus kræver banken/ finansierings institut en sikkerhed for lånet. Normalt afleveres en vis procentdel af huset i pant till banken  eller lånegiver hvilket sker i form af ett pantebrev.Der skal betales stempelskat på pantebreve 2%

 


Servitut

Det giver ejeren til en ejd. rettighed at i visst henseende benytte, eller råde over en andens ejendom. Ofte drejer det sig om sådant som retten at få benytte en særskildt vej eller vandledninger som er nedgravet på andens mark.

 


Gravationsbevis

dokument, udfærdes af tingrettens inskrivningsmyndigheden som bla viser lagfaren ejer og prioritering, servitutter. kan bestilles hos tingsretten.


Fastighetsskatt/ fastighetsavgift

Ejendomsskatten er afløst af fastighetsavgift 0,75% af vurderingen max 6300SEK pr år.


Friskrivning av säljare ansvar mot dolda fel

Det betyder at sælger friskriver sig ansvaret mod fejl og ansvar i boligen(ofte gamle huse anvendes denne juridik.   

                                     

Besiktning  - Undersøgelsespligt/oplysningspligt

Undersøgelsespligten ligger hos køber og ikke hos mælgeren og oplysningspligten ligger hos sælger

SWEDEN HOUSE på 

www.msn.dk

www.yahoo.dk

www.google.dk

www.google.com

www.bing.dk